Αναρτήσεις

MAINTENANCE AUDIT

Εικόνα
  MAINTENANCE AUDIT Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ένας έλεγχος διεξαγωγής της συντήρησης είναι πάντα πιθανό να βασίζεται σε υποκειμενικές εκτιμήσεις, ναι αλλά η πρόθεση είναι ότι, με την ανάπτυξη μιας τυπικής μορφής (document  format ) για το έγγραφο αξιολόγησης ΚΑΙ περιγράφοντας απλά το περιεχόμενο κάθε στοιχείου, η διαδικασία αυτή καθεαυτή μπορεί να είναι περισσότερο αντικειμενική για τον πελάτη. Αυτό θα πρέπει να αυξήσει το όφελος του ελέγχου διεξαγωγής της συντήρησης , σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Εάν ένας πελάτης έχει κάποιες ανησυχίες σχετικά με την κατανόηση, ή με την πληρότητα και ολοκλήρωση των εγγράφων του ελέγχου ( maintenance audit ), τότε συνιστάται ανεπιφύλακτα να ληφθούν επαγγελματικές συμβουλές από ειδικούς.   Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Αυτό έχει δύο στοιχεία: 1.      Η σχέση με τον πελάτη (περιλαμβάνει και την σύμβαση της ανάθεσης). 2.      Η διοίκηση του προσωπικού συντήρησης (είτε μέσω εργολάβου, είτε άμεσο εργατικό κόστος). Το πρώτο

ELECTRICAL SAFETY OF MACHINERY EN IEC 60204

Εικόνα
  ELECTRICAL SAFETY OF MACHINERY EN IEC 60204 EN IEC 60204 applies to electrical, electronic and programmable electronic equipment and systems to machines not portable by hand while working, including a group of machines working together in a co-ordinated manner. This standard can be used to show compliance for CE Marking to the EU Machinery directive 2006/42/EC.   The equipment covered by this part of IEC 60204 commences at the point of connection of the supply to the electrical equipment of the machine.   EN IEC 60204 is applicable to the electrical equipment or parts of the electrical equipment that operate with nominal supply voltages not exceeding 1000 V for alternating current (AC) and not exceeding 1500 V for direct current (DC) and with nominal supply frequencies not exceeding 200 Hz.   This part of EN IEC 60204 does not cover all the requirements (for example guarding, interlocking, or control) that are needed or required by other standards or regulations in orde