Αναρτήσεις

What is it for me? BMS SYSTEM, VERSUS, KNX SYSTEM

Εικόνα
  ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ BMS (!)  ΚΑΙ ΚΝΧ (!) Αρχικά να δούμε τα κύρια σημεία για τα οποία εγκαθιστούμε ένα σύστημα BMS : 1.      Είναι ένα σύστημα ελέγχου και αυτοματισμού του κτιρίου ψηφιακής τεχνολογίας. 2.      Είναι ένα σύστημα εποπτείας διαχείρισης των εγκαταστάσεων. 3.      Είναι ένα σύστημα διαχείρισης της συντήρησης των Η/Μ εγκαταστάσεων. 4.      Είναι ένα κέντρο ενοποίησης πολλών συστημάτων ελέγχου. 5.      Είναι ένα εργαλείο για την υλοποίηση και διατήρηση της πιστοποίησης του οργανισμού κατά ISO 50001: 2018. 6.      Είναι ένα σύστημα αναφορών | συμβάντων και τεχνικών συναγερμών. 7.      Είναι ένα σύστημα που λειτουργεί σε περιβάλλον είτε τοπικό ή διαδικτυακό με δυναμικά γραφικά, φιλικά στον χρήστη.           Ένα σύστημα κτιριακού ελέγχου ΚΝΧ: 1.      Είναι ένα σύστημα ελέγχου των φωτισμού του κτιρίου σε ζώνες. 2.      Είναι ένα σύστημα ελέγχου των φωτισμού του κτιρίου με σενάρια λειτουργίας.   3.      Είναι ένα σύστημα ελέγχου αυτόματης σκίασης του κτιρίο

ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ «ΠΡΩΤΑ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ!»

Εικόνα
  ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ «ΠΡΩΤΑ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ!»   Η εξασφάλιση «ασφάλειας πρώτα!» είναι πολιτισμός.   Θυμίζω την ερμηνεία του όρου πολιτισμός:  Σκέπτομαι, ενεργώ και αλληλεπιδρώ για την ασφάλεια πρώτον (!) και κατόπιν για την αποτελεσματικότητα ή την κερδοφορία.       Η «ασφάλεια πρώτα (!)» πρακτικά αναφέρεται στον πλησίον | τον άλλον και κατά δεύτερον στον εαυτό μου. Δηλαδή: 1.      Οδηγώ προσεκτικά για να μην βλάψω τον άλλον, που δεν φταίει σε τίποτα και επίσης να μην βλάψω τον εαυτό μου. 2.      Φορώ τα μέσα ατομικής προστασίας κατά περίπτωση, ώστε να μην βλάψω τον άλλον, την οικογένεια του άλλου και επίσης να μην βλάψω τον εαυτό μου. 3.      Προβλέπω το ατύχημα (!) μετρώντας πάντα τις ταχύτητες με τα μάτια μου 4.      Προβλέπω το ατύχημα (!) βλέποντας την ολισθηρότητα του δρόμου, είτε περιπατώ είτε οδηγώ. 5.      Τηρώ τους κανόνες ασφάλειας σε μια επιχείρηση, που μαθαίνω πρώτος. 6.      Ανοίγω το βιβλίο με τις οδηγίες οργάνωσης της ασφάλειας σε μια επιχείρηση και ρωτώ

What is it for me? MONITORING BASED COMMISSIONING

Εικόνα
  USGBC | LEED: MONITORING BASED COMMISSIONING Intent To further support the design, construction, and eventual operation of a project that meets the owner project requirements related to energy, water, indoor environmental quality and durability. Requirements Adapted from: LEED v4 EAc Enhanced Commissioning Option 1, Path 2. See v4 guide for additional step-by-step instruction .         Develop monitoring-based procedures and identify points to be measured and evaluated to assess performance of energy - and water-consuming systems .   Include the procedures and measurement points in the commissioning plan: Address the following: roles and responsibilities; measurement requirements: meters, points, metering systems, data access; the points to be tracked, with frequency and duration for trend monitoring; the limits of acceptable values for tracked points and metered values (where appropr

What is it for me? RETROFIT

Εικόνα
  What Is Retrofit ?   «Τα κράτη μέλη πρέπει να ενθαρρύνουν, σε σχέση με τα κτίρια που υφίστανται μεγάλη ανακαίνιση, εναλλακτικά συστήματα υψηλής απόδοσης, στο βαθμό που αυτό είναι τεχνικά, λειτουργικά και οικονομικά εφικτό και να αντιμετωπίζουν τα θέματα υγιών εσωτερικών κλιματικών συνθηκών, πυρασφάλειας και κινδύνων που σχετίζονται με έντονη σεισμική δραστηριότητα». ΟΔΗΓΙΑ 2018/844/ΕΕ. Στόχος “ΚΥΜΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ” (14-10-2020)!   1.      Ενεργειακή αναβάθμιση του 12% - 15% των κτιρίων μεταξύ των ετών: 2021 – 2030. 2.      ΕΛΛΑΔΑ: 600.000 κτίρια αναβαθμισμένα. 3.      ΕΛΛΑΔΑ: 8.0 δις € αύξηση της εγχώριας προστιθεμένης αξίας. 4.      ΕΛΛΑΔΑ: 22.000 νέες θέσεις εργασίας. 5.      RENOVATE EU . 6.      POWER UP EU . 7.      NEXT GENERATION EU . 8.      QUAL_DE_EPC PROGRAM EU. 9.      BUILDING HEATING AND COOLING APPS, FROM RES. 10.   EU TARGETS (2020): A.      EMMISSIONS REDUCTION 55% - BY 2030. B.      BLDGS EMMISSIONS GHG REDUCTION 60% - BY 2030. C.     BLDGS ENERG

What is it for me? COMMISSIONING

Εικόνα
  COMMISSIONING? Με απλά λόγια, η διαδικασία Cx είναι μια διαδικασία πεδίου (στο εργοτάξιο), που διατηρεί τα κτίρια σε βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας (άνεση των χρηστών) και απόδοσης (των μηχανών). Αυτό επιτυγχάνεται συγκρίνοντας την πραγματική λειτουργία | απόδοση και αποδοτικότητα των συστημάτων με μια σειρά προκαθορισμένων μετρήσεων και κάνοντας τις απαραίτητες διορθώσεις όταν ένα σύστημα υπολείπεται των προδιαγραφών του έργου. Για να καταστεί δυνατή η διαδικασία Cx , υπάρχουν δύο σημαντικές απαιτήσεις: 1.      Καθιερώνουμε μια βασική γραμμή απόδοσης , η οποία θα χρησιμεύσει ως αναφορά για όλα τα συστήματα, ή μηχανήματα. Δεν μπορούμε να αξιολογήσουμε την απόδοση των συστημάτων του κτιρίου εάν δεν υπάρχουν οι μετρήσεις για σύγκριση.   2.      Καθορίζουμε πώς θα αναφέρεται η απόδοση . Η επικοινωνία, δηλαδή, μεταξύ συμβούλων, μελετητών, εργολάβων και τμημάτων προσωπικού της συντήρησης είναι πολύ πιο απλή όταν η τεκμηρίωση είναι τυποποιημένη .   ISSUES LOG : H ΛΙΣΤΑ ΕΚΚΡΕΜΟ